Nuffnang Ads

2012年4月16日星期一

肉骨茶

                                        以前苦力的营养餐,如今是大家的三餐美食。
                                                    一杯清淡的茶是清肠最好的饮料。
                                                   ‘  乾式 ’ 肉骨茶,味道较浓郁。
                     令我失望的芋头饭,米饭够Q , 但, 饭没味道,或许要你配汤汁吃吧。
   咸菜肉骨茶+ 一些猪内脏。汤汁可口。药味不够浓郁。也不会令人失望。

            以上2大腕,+ 6个饭 + 一壶茶  =  RM 37.00 ( 3 人份 )


    这家就在Melaka Baru 大街银行附近。 

7 条评论: